Program zajęć / Programma scolastico

szkoła polskie ABC

 

„Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi”

„I bambini hanno bisogno di calore del grande amore, per essere umani.”

Phil Bosmans

 
[intelliwidget section=1]
 

Zajęcia odbywają się w  ex caserma Osoppo via Brigata Re 29 pok.8, 33100 Udine.

Oferta i organizacja zajęć:

 • doskonalenie języka polskiego
 • poznawanie polskiej kultury
 • nauka historii, geografii i literatury
 • polskie gry i zabawy
 • kultywowanie polskich tradycji i obyczajów
 • obchody polskich świąt

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty, prowadzone są w grupach wiekowych. Spotkania organizowane są w oparciu o podstawę programową dla dzieci szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2010 roku.

 

Lezioni si svolgono nell’edificio ex caserma Osoppo via Brigata Re 29 pok.8, 33100 Udine.

Organizzazione di corsi di:

 • della lingua polacca
 • cultura polacca
 • imparare la storia, la geografia e letteratura
 • Giochi polacchi
 • coltivare le tradizioni polacche e costumi
 • celebrazione natalizio polacco

Le lezioni si tengono due volte al mese il sabato. Le lezioni si svolgono in gruppi di età. Le classi sono organizzate sulla base del curriculum per i bambini della scuola Polonia sviluppato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2010

Dokument „Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą” stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

 

 [gview file=”https://polonik.org/wp-content/uploads/2016/10/Podstawa_programowa_INTERNET-1.pdf” save=”1″]

Komentowanie jest wyłączone.

 • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

  wpisz e-mail / indirizzo e-mail: