Francesca Fornari – Udine, 13.03.2015

f.fornari
 
 

W La Feltrinelli odbyło się spotkanie z poetą Ryszardem Krynickim, na którym moderatorem była Francesca Fornari. Jego poezja dostarczyła niesamowitych przeżyć i wzruszeń. Tym cenniejszy był to wieczór, gdyż poeta i tłumacz został parę dni wcześniej laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne na polu światowej literatury, zwłaszcza poezji.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Biblioteka Narodowa jest Partnerem Nagrody.

 

Il 13/03/2015 c’è stato un incontro con il poeta Ryszard Krynicki, il quale è stato moderato da Francesca Fornari. L’incontro e la poesia presentata hanno fornito un’esperienza incredibile unica ed emozionante ai partecipanti. Questa serata è stata ancora più preziosa in quanto il poeta e la traduttrice un paio di giorni prima hanno vinto il Premio Internazionale per la letteratura di Zbigniew Herbert per eccezionali meriti artistici e intellettuali nel campo della letteratura mondiale, in particolare la poesia.
Complimenti all’artista e a Francesca Fornari e grazie di cuore !

 

ryszard-krynicki-w-udine-2015

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-1

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-4

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-3

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-2

 

Francesca Fornari

– tłumaczka poezji Krynickiego na język włoski, od 2003 do 2005 roku była profesorem języka polskiego na Uniwersytecie “La Sapienza” i “Tor Vergata” w Rzymie. Od 2005 roku jest pracownikiem naukowym Języka Polskiego i Literatury na Wydziale Języków Obcych i Literatury na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na publikacjach literatury z okresu międzywojennego i poezji XX wieku.

 

Francesca Fornari

– laureata in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1998, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Lingue e Letterature Slave Moderne e Contemporanee nel 2003 presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2003 al 2005 è stata professore a contratto di Lingua Polacca presso le università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma. Dal 2005 è ricercatrice di Lingua e Letteratura Polacca alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni si concentrano su: letteratura del Ventennio tra le due guerre e poesia del Novecento. 

 

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: