MUSIC +

Polonik przygotowuje się do projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu ERAZMUS + :

„MUSIC + Edukacja muzyczna i taneczna filarem rozwoju każdego człowieka”

data: 21 - 26.10.2014
miejsce:  KRAKOW
 koordynator: Dorota Stromidło

MUSIC + to międzynarodowy projekt, który odbędzie się w Krakowie w Młodzieżowym Domu Kultury – Domu Harcerza, a udział wezmą w nim organizacje partnerskie, pracownicy młodzieżowi, liderzy i nauczyciele zainteresowani kształceniem muzycznym z czterech krajów z Polski, Szkocji, Włoch i Francji.

Głównymi celami projektu są:

  • poznanie struktur muzycznej edukacji formalnej i pozaformalnej w krajach europejskich,
  • zwiększenie wiedzy na temat metod kształcenia muzycznego i tanecznego,
  • uświadomienie potrzeby optymalizacji funkcjonowania różnych form edukacji artystycznej,
  • nawiązanie dialogu pomiędzy pedagogami i pracownikami młodzieżowymi zajmującymi się kształceniem muzycznym,
  • rozwój edukacji międzykulturowej,
  • rozwój kreatywności i przedsiębiorczości.

Zapraszamy do współpracy !!!

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: