INTEGRACJA / Integrazione

michalinakoordynator / coordinatore: Michalina Borowska

 

włodekkoordynator / coordinatore: Włodzimierz Borowski

[intelliwidget section=2]
 

Ważną działalnością Stowarzyszenia jest integracja międzykulturowa. W założeniu Polonik ma być pomostem łączącym różne kultury, w szczególności polską i włoską, prowadzącym do integracji rodzin i polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami etnicznymi.
W organizowanych imprezach integracyjnych biorą udział nie tylko rodziny polskie i włoskie, ale również zaprzyjaźnieni przedstawiciele innych narodowości.
Zapraszamy wszystkich do biesiadowania i wspólnej zabawy!

 

Un’ importante attività dell’Associazione è quella legata all’interculturalità. Polonik vuole essere un ponte tra le varie culture, in primis quella polacca e italiana, aiutando l’integrazione delle famiglie e migliorando la cooperazione tra i diversi gruppi etnici.
Nelle varie feste d’integrazione organizzate dalla nostra Associazione partecipano non solo le famiglie polacche ed italiane ma anche simpatizzanti della Polonia di altre nazionalità.
Vi invitiamo tutti a partecipare!


  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: