KULTURA / Cultura

 

m.krzeszowieckoordynator / coordinatore: Małgorzata Krzeszowiec

[intelliwidget section=2]
 

Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest promowanie i szerzenie kultury polskiej, tradycji i języka polskiego, wzmacnianie korzeni i tożsamości polskiej. Stowarzyszenie pragnie być ambasadorem i promotorem kultury polskiej na terenie Regionu Friuli-Wenecja Julijska.

W marcu 2014 zorganizowaliśmy w Udine „Dni Kultury Polskiej”. Z udziałem naszego gościa, Pana Jerzego Stuhra, świętowaliśmy pierwsze urodziny „Polonika”.

 

Uno dei principali obiettivi dell’associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura polacca, le tradizioni e la lingua, rafforzando le radici e l’identità polacche. L’Associazione desidera essere portavoce della cultura polacca nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

A marzo del 2014 abbiamo organizzato „Le Giornate di Cultura Polacca” a Udine. Insieme al nostro ospite Jerzego Stuhra abbiamo festeggiato il primo anniversario di „Polonik”.


  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: