Misja / Missione

 

Misją naszą jest działanie na rzecz rodzin polskich i polsko – włoskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie wizerunku Polski za granicą oraz dążenie do integracji interkulturowej.
Naszą misje realizujemy promując działalność edukacyjną, kulturalną, integracyjną i społeczną wspierając pomysły i projekty polsko-włoskie oraz międzynarodowe na terenie Regionu Friuli-Venezia Giulia.
Chcemy, aby Stowarzyszenie było miejscem, gdzie rodziny polskie, włoskie oraz innych narodowości będą mogły nawiązywać nowe kontakty i rozwijać długoletnie przyjaźnie.

 

 

La nostra missione è quella di avvicinare le varie culture, in primis quella polacca e italiana, aiutando l’integrazione delle famiglie polacche e di quelle miste italo-polacche, migliorando la cooperazione tra i diversi gruppi culturali e linguistici.
Le nostre attività si concentrano nell’organizzazione delle attività educative, culturali, sostenendo le idee e progetti sociali nella territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Vorremmo che l’associazione fosse un luogo dove le famiglie polacche, italiane e di altre provenienza abbiano l’opportunità di stabilire nuovi contatti e sviluppare amicizie a lungo termine.

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: