Ryszard Krynicki – Udine, 13.03.2015

Ryszard Krynicki fot.Natalia-Krynicka

fot. Natalia Krynicka

 
Ryszard Krynicki

fot. autor

 
 

W La Feltrinelli odbyło się spotkanie z poetą, na którym moderatorem była Francesca Fornari z Uniwersytetu Ca’Foscari z Wenecji. Jego poezja dostarczyła niesamowitych przeżyć i wzruszeń. Tym cenniejszy był to wieczór, gdyż poeta i tłumacz został parę dni wcześniej laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne na polu światowej literatury, zwłaszcza poezji.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Biblioteka Narodowa jest Partnerem Nagrody.

 

Il 13/03/2015 c’è stato un incontro con il poeta, il quale è stato moderato da Francesca Fornari. L’incontro e la poesia presentata hanno fornito un’esperienza incredibile unica ed emozionante ai partecipanti. Questa serata è stata ancora più preziosa in quanto il poeta e la traduttrice un paio di giorni prima hanno vinto il Premio Internazionale per la letteratura di Zbigniew Herbert per eccezionali meriti artistici e intellettuali nel campo della letteratura mondiale, in particolare la poesia.
Complimenti all’artista e a Francesca Fornari e grazie di cuore !

 

ryszard-krynicki-w-udine-2015

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-1

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-4

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-3

  • Ryszard-Krynicki-w-Udine-2

 

Ryszard Krynicki

– ur. 28 czerwca 1943 r. w Sankt Valentin (Lager Windberg) w Austrii.

– poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych związany był z ruchem opozycji demokratycznej w Polsce. Sygnatariusz „Listu 59” (1975), objęty zakazem druku 1976 – 1980. W latach 1978 – 1981 brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego polskiego niezależnego kwartalnika literackiego “Zapis”, a w latach 1982–1988 współredagował w Poznaniu podziemne pismo członków i sympatyków Solidarności “Obserwator Wielkopolski”. Publikował głównie w tzw. drugim obiegu oraz wydawnictwach emigracyjnych. Współzałożyciel Wydawnictwa a5, w którym redaguje serię Biblioteka Poetycka oraz zajmuje się szatą graficzną. Przez wiele lat związany z Poznaniem, w roku 1998 przeprowadził się do Krakowa.Debiutował tomikiem – Pęd pogoni, pęd ucieczki (1968). Opublikował ponadto m. in.: Akt urodzenia (1969), Organizm zbiorowy (1975), Nasze życie rośnie (1978), Niewiele więcej (1981), Wiersze, głosy (1985), G. Rekonstrukcja (1999), Kamień, szron (2004), Haiku. Haiku mistrzów (2014) oraz wybory swoich wierszy i przekładów: Niepodlegli nicości (1988) i Magnetyczny punkt (1996).

Tłumaczy poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs, Bertolta Brechta, Paula Celana i Hansa Magnusa Enzensbergera. Ostatnio (2013) Wydawnictwo a5 wydało w jego tłumaczeniu wybór wierszy Paula Celana Psalm i inne wiersze. Przygotowuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego.

Zajmuje się także pracą edytorską, m. in. opublikował Króla mrówek (2001), Wiersze zebrane (2008) oraz Utwory rozproszone (2011) Zbigniewa Herberta. Wybory jego wierszy ukazały się m.in. na Białorusi, w Bułgarii, Czechach, Izraelu, Niemczech, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.

 

Ryszard Krynicki

– 28 giugno 1943 Sankt Valentin (Lager Windberg) in Austria

– i suoi esordi sono legati al movimento Nowa Fala (Nuova Ondata). Negli anni settanta-ottanta è stato associato al movimento di opposizione democratica in Polonia. Autore di “Lettera 59” (1975), censurato negli anni 1976-1980. Negli anni 1978-1981 ha lavorato nella redazione del primo giornale indipendente polacco “Salva”, e negli anni 1982-1988 a Poznan, co-editore di una rivista clandestina e sostenitrice di Solidarietà “Obserwator Wielkopolski”. Co-fondatore della casa editrice a5 Publishing, che pubblica una serie di Biblioteca poetica e si occupa di progettazione grafica. Per molti anni fedele e affezzionato alla città Poznan, nel 1998 si trasferì a Cracovia. Le sue poesie sono state pubblicate fra gli altri in : Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Israele, Germania, Svezia, Stati Uniti e l’Italia. Nel 2012 gli è stata dedicata in Italia la raccolta Abitiamo attraverso la pelle edita da Interlinea edizioni, a cura di Francesca Fornari, in occasione del premio alla carriera conferito dal Festival internazionale di Poesia Civile di Vercelli.

 

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: