Wnioski / Applicazioni

 

członkostwo / soci

* pola z gwiazdką są wymagane
* i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

Imię i nazwisko* / il tua nome*

data urodzenia* / data di nascita*

miejsce urodzenia* / luogo di nascita*

adres zamieszkania* / indirizzo*

nr telefonu / telefono

Adres email* / la Tua email*

Jako członek wyrażam zgodę na składkę
członkowską, której wysokość jest ustalana
raz w roku na Walnym Zgromadzeniu.
Come membro Acconsento al contributo
appartenenza, che è determinato una volta
all'anno in Assemblea.

potwierdzam* / conferma:*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu
na podany powyżej adres email.
Sono d'accordo a ricevere la newsletter
l'indirizzo di cui sopra email.

tak / sinie / no

dodatkowe pytania / uwagi
domande aggiuntive / commenti

data złożenia wniosku* / data di applicazione*

 

biuletyn / newsletter

* pola z gwiazdką są wymagane
* i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori


Wybierz listę(y): / selezionare un elenco/i


Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: