X Spotkania z Historią Najnowszą


13627179_1809961575890900_5728256171258567170_n 13696998_10206894427825775_5184540014131680362_n

W dniach 3-15 lipca 2016 w Konstancinie odbyły się X Spotkania z Historią Najnowszą organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele polonijni z 4 kontynentὸw z 16 krajὸw. Program naszych zajęć był bardzo bogaty i interesujący, wykładowcami byli m.in. senator Jan Żaryn, dr. hab. Marek Kochanowski, prof. Piotr Wnuk. Były prelekcje o zbrodni wołyńskiej, represjach niemieckich i sowieckich, państwie podziemnym, żołnierzach wyklętych, Annie Walentynowicz i Solidarności. Zwiedziliśmy Muzeum Katyńskie, Archiwum IPN-u, 13781848_10206894427905777_6002586678715865435_n więzienie na Rakowieckiej,gdzie m.in. zamordowano Witolda Pileckiego. Przez panią Olgę Tumińską został też zorganizowany 3-dniowy wyjazd na Podlasie, podczas którego zwiedziliśmy Obóz w Brzezince, Muzeum Ikon w Supraślu, synagogę w Tykocinie, meczet w Bohonikach, stadninę koni w Janowie Podlaskim, Muzeum kolejnictwa w Czyżewie. Podczas całego pobytu w Konstancinie wymienialiśmy doświadczenia, dyskutowaliśmy o pracy nauczycieli polonijnych i o problemach dzieci dwujęzycznych. Atmosfera podczas konferencji była bardzo serdeczna co zaowocowało zawarciem wielu przyjaźni. Każdy uczestnik otrzymał wiele cennych książek historycznych, materiałὸw dydaktycznych i gier historycznych dla dzieci.

Dziękuję bardzo organizatorom w imieniu własnym i naszego stowarzyszenia za możliwość wzięcia udziału w tak interesującym przedsięwzięciu.    >Beata Czarnecka<

13645177_1047622721939436_178034159643015202_n

Dal 3 al 15 luglio del 2016 a Konstancin (vicino Varsavia) ha avuto luogo X L’incontro con La Storia Contemporanea organizzato dall’Istituto della Memoria Nazionale. All’incontro hanno partecipato le persone di 4 continenti da 16 paesi. Il programma del nostro incontro era molto ricco e interessante, tra docenti c’erano; Il Senatore Jan Zaryn, dr. Marek Kochanowski, prof. Rafal Wnuk. Hanno parlato di genocidio di Wolyn, repressioni da parte di tedeschi e di sovietici, di Stato Segreto durante la Seconda Guerra, di soldati di Armia Krajowa, di Anna Walentynowicz e Solidarnosc. Abbiamo visitato Il Museo di Katyn, Archivi di IPN, il Carcere di Mokotow dove è stato assassinato tra altri Witold Pilecki. Grazie allla signora Olga Tuminska che ha organizzato viaggio di 3 giorni in Podlachia abbiamo potuto visitare Il campo di sterminio a Brzezinka, Museo di Iconografia di Suprasl, la Sinagoga a Tykocin, la moschea di Bohoniki, l’allevamento di cavalli purosangue arabo a Janow Podlaski e Museo di Czyzew. Durante soggiorno a Kontancin ci si scambiava le esperienze, si discuteva di lavoro degli insegnanti polacchi e di problematiche riguardanti i bambini bilingui. L’atmosfera durante le conferenze era molto cordiale perciò sono state strette delle amicizie. Ogni partecipante ha ricevuto libri della storia contemporanea materiali didattici e giochi per bambini.

Vorrei ringraziare agli organizzatori di questo straordinario l’evento sia da parte mia che da parte della nostra associazione per averci dato la possibilità di fare parte del Vostro magnifico progetto.   >Beata Czarnecka<

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: